सोमवार, 5 नवंबर 2018

राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018 : भाग-2 : सम्भावित सीटवार परिणाम


जय श्री राम ...हमारे 'कृपापञ्च' (प. पू. गुरुदेव देवरहा बाबा, माँ बगलामुखी, घोटेवाले, कुलदेवी हिंगलाज भवानी और ब्रह्मलीन पिताजी) की कृपा से अब इस कड़ी में आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अंक ज्योतिष के अनुसार राजस्थान के इस रण में सभी 200 सीटों का सम्भावित परिणाम क्या रह सकता है? 


1.ज़िला-गंगानगर (06)

1.
सादुलशहर
I
2.
गंगानगर
I
3.
करणपुर
I
4.
सूरतगढ़
I
5.
रायसिंहनगर (sc)
B
6.
अनूपगढ़
O

 B-1          I-4          O-1


2.ज़िला-हनुमानगढ़ (05)

7.
संगरिया
I
8.
हनुमानगढ़
I
9.
पीलीबंगा (sc)
I
10.
नोहर
I
11.
भादरा
I

                I-5              


3.ज़िला-बीकानेर (07)

12.
खाजूवाला
I
13.
बीकानेर पश्चिम
B
14.
बीकानेर पूर्व
B
15.
कोलायत
B
16.
लूणकरणसर
B
17.
डूंगरगढ़
I
18.
नोखा
I

B-4               I-3               


4.ज़िला-चूरू (06)

19.
सादुलपुर
B
20.
तारानगर
I
21.
सरदारशहर
B
22.
चूरू
I
23.
रतनगढ़
I
24.
सुजानगढ़ (sc)
I

B-2              I-4               


5.ज़िला-झुंझुनूं (07)

25.
पिलानी (sc)
B
26.
सूरजगढ़
I
27.
झुंझुनूं
B
28.
मंडावा
I
29.
नवलगढ़
I
30.
उदयपुरवाटी
B
31.
खेतड़ी
B

B-4              I-3               6.ज़िला-सीकर (08)

32.
फ़तेहपुर
I
33.
लक्ष्मणगढ़
I
34.
धोद (sc)
B
35.
सीकर
B
36.
दान्ता रामगढ़
B
37.
खण्डेला
B
38.
नीम का थाना
I
39.
श्रीमाधोपुर
B

B-5               I-3            7.ज़िला-जयपुर (19)

40.
कोटपूतली
B
41.
विराटनगर
I
42.
शाहपुरा
B
43.
चौमू
I
44.
फुलेरा
B
45.
दूदू (sc)
B
46.
झोटवाड़ा
I
47.
आमेर
I
48.
जमवा रामगढ़
B
49.
हवामहल
B
50.
विद्याधर नगर
I
51.
सिविल लाइन्स
I
52.
किशनपोल
B
53.
आदर्श नगर
I
54.
मालवीय नगर
B
55.
सांगानेर
B
56.
बगरू (sc)
I
57.
बस्सी (st)
B
58.
चाकसू (sc)
B

B-11              I-8             8.ज़िला-अलवर (11)

59.
तिजारा
B
60.
किशनगढ़ बास
I
61.
मुण्डावर
I
62.
बहरोड़
I
63.
बानसूर
B
64.
थानागाज़ी
B
65.
अलवर ग्रामीण (sc)
I
66.
अलवर शहर
I
67.
रामगढ़
B
68.
राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (st)
B
69.
कठूमर
I

B-5             I-6              


9.ज़िला-भरतपुर (07)

70.
कामां
I
71.
नगर
I72.
डीग-कुम्हेर
B
73.
भरतपुर
B
74.
नदबई
B
75.
वैर (sc)
B
76.
बयाना (sc)
I

B-4                I-3              


10.ज़िला-धौलपुर (04)

77.
बासेड़ी (sc)
B
78.
बाड़ी
I
79.
धौलपुर
I
80.
राजाखेड़ा
I

 B-1               I-4               


11.ज़िला-करौली (04)

81.
टोडा भीम (st)
I
82.
हिंडौन (sc)
I
83.
करौली
I
84.
सपोटरा (st)
I

                     I-4              


12.ज़िला-दौसा (05)

85.
बांदीकुई
I
86.
महुवा
I
87.
सिकराय (sc)
B
88.
दौसा
B
89.
लालसोट (st)
I

B-2                 I-3            


13.ज़िला-सवाई माधोपुर (04)

90.
गंगापुर
I
91.
बामनवास (st)
O
92.
सवाई माधोपुर
B
93.
खंडार (sc)
I

B-1         I-2         O-1


14.ज़िला-टोंक (04)

94.
मालपुरा
O
95.
निवाई (sc)
B
96.
टोंक
B
97.
देवली-उनियारा
B

B-3               O-I             


15.ज़िला-अजमेर (08)

98.
किशनगढ़
B
99.
पुष्कर
I
100.
अजमेर उत्तर
B
101.
अजमेर दक्षिण (sc)
I
102.
नसीराबाद
I
103.
ब्यावर
I
104.
मसूदा
B
105.
केकड़ी
I

B-3              I-5               


16.ज़िला-नागौर (10)

106.
लाडनू
I
107.
डीडवाना
I
108.
जायल (sc)
B
109.
नागौर
B
110.
खींवसर
O
111.
मेड़ता (sc)
B
112.
डेगाना
B
113.
मकराना
I
114.
परबतसर
B
115.
नावां
B

B-6           I-3           O-1        


17.ज़िला-पाली (06)

116.
जैतारण
I
117.
सोजत (sc)
I
118.
पाली
B
119.
मारवाड़ जंक्शन
B
120.
बाली
I
121.
सुमेरपुर
B

B-3               I-3             


18.ज़िला-जोधपुर (10)

122.
फलौदी
I
123.
लोहावट
I
124.
शेरगढ़
I
125.
ओसियां
I
126.
भोपालगढ़ (sc)
B
127.
सरदारपुरा
I
128.
जोधपुर
I
129.
सूरसागर
I
130.
लूणी
B
131.
बिलाड़ा
B

B-3              I-7               


19.ज़िला-जैसलमेर (02)

132.
जैसलमेर

133.
पोकरण


                  I-02              


20.ज़िला-बाड़मेर (07)

134.
शिव
I
135.
बाड़मेर
I
136.
बायतू
I
137.
पचपदरा
O
138.
सिवाना
I
139.
गुढामलानी
O
140.
चौहटन (sc)
I

               I-5              O-2


21.ज़िला-जालौर (05)

141.
आहोर
I
142.
जालौर (sc)
B
143.
भीनमाल
I
144.
सांचौर
I
145.
रानीवाड़ा
B

B-2               I-3            22.ज़िला-सिरोही (03)

146.
सिरोही
B
147.
पिण्डवाड़ा-आबू (st)
B
148.
रेवदर (sc)
B

B-3                          23.ज़िला-उदयपुर (08)

149.
गोगुन्दा (st)
I
150.
झाड़ोल (st)
I
151.
खेरवाड़ा (st)
I
152.
उदयपुर ग्रामीण
I
153.
उदयपुर
I
154.
मावली
B
155.
वल्लभनगर
I
156.
सलूम्बर (st)
I

  B-1           I-7          


24.ज़िला-प्रतापगढ़ (02)

157.
धरियावद (st)
I
172.
प्रतापगढ़ (st)
I

              I-02          


25.ज़िला-डूंगरपुर (04)

158.
डूंगरपुर (st)
B
159.
आसपुर (st)
I
160.
सागवाड़ा (st)
I
161.
चोरासी (st)
I

B-1               I-3             


26.ज़िला-बाँसवाड़ा (05)

162.
घाटोल (st)
I
163.
गढ़ी (st)
I
164.
बाँसवाड़ा (st)
I
165.
बागीडोरा (st)
I
166.
कुशलगढ़ (st)
B

B-1             I-4             


27.ज़िला-चित्तौड़गढ़ (05)

167.
कपासन (sc)
O
168.
बेगूं
I
169.
चित्तौड़गढ़
B
170.
निम्बाहेड़ा
I
171.
बड़ी सादड़ी
I

B-1              I-3              O-1


28.ज़िला-राजसमन्द (04)

173.
भीम
I
174.
कुम्भलगढ़
I
175.
राजसमन्द
I
176.
नाथद्वारा
I

               I-4              


29.ज़िला-भीलवाड़ा (07)

177.
आसीन्द
I
178.
मांडल
I
179.
सहाड़ा
B
180.
भीलवाड़ा
I
181.
शाहपुरा (sc)
B
182.
जहाज़पुर
I
183.
मांडलगढ़
B

B-3                I-4               


30.ज़िला-बूँदी (03)

184.
हिंडौली
I
185.
केशोरायपाटन (sc)
I
186.
बूँदी
B

B-1               I-2              


31.ज़िला-कोटा (06)

187.
पीपलदा
I
188.
सांगोद
I
189.
कोटा उत्तर
B
190.
कोटा दक्षिण
B
191.
लाडपुरा
I
192.
रामगंज मंडी (sc)
B

B-3                I-3              


32.ज़िला-बारां (04)

193.
अन्ता
B
194.
किशनगंज (st)
I
195.
बारां-अटरू (sc)
B
196.
छबड़ा
B

B-3           I-1         


33.ज़िला-झालावाड़ (04)

197.
डग (sc)
I
198.
झालरापाटन
I
199.
खानपुर
I
200.
मनोहरथाना
I

                I-4               यहाँ I यानी 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस', B यानी 'भारतीय जनता पार्टी और O यानी 'अन्य' है|
अतः सम्भावित अंतिम परिणाम इस प्रकार ठहरता है-
भाजपा=78        भाराकां=115        अन्य =07
           अब आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे 09 नवम्बर को, छत्तीसगढ़ की बात लेकर| तब तक के लिए आज्ञा दीजिए| ............ आज के आनन्द की जय| ........ जय श्री राम|


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें